FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Här handlar inläggen om kikarsikten, öppna sikten mfl.
Post Reply
User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by scratch » Sat Feb 06, 2010 4:26 pm

Jag skrev lite i en annan tråd angående vad jag tyckte om FFP sikten, men detta var tydligen inte uppskattat så jag startar en egen tråd om detta här i stället. Jag har nu laborerat en del med både sikten i första fokalplanet och andra fokalplanet så jag tänkte att jag skulle skriva en liten sammanfattning om vilka slutsatser jag kommit fram till. :wink:

Sikten i första fokalplanet FFP

Min uppfattning är att varken FFP eller andra fokalsplan sikten är bättre än den andre, utan dessa sikten är bra för olika uppgifter. Jag äger själv både ett FFP-sikte och sikten i andra fokalplan, och jag kan inte säga att den ena varianten är bättre än den andre utan det finns fördelar och nackdelar mellan siktena.
Själva grejjen med ett sikte i första fokalplanet är att riktmedlet blir medförstorande. Om du då har ett mildot riktmedel så kommer du hela tiden ha samma vinkel mellan dottarna till målet, Detta innebär i sin tur att om du ser ett felaktigt träffläge hos en kula att du med en gång ser hur stort "vinkelfelet" är och hur många mils eller moa du sedan skall justera för. På samma sätt så kan man även använda det "i teorin" för att hålla över eller under ett mål på olika avstånd. Vet man att en kula som är inskjuten på 10m träffar en mil under på 20m så kan man alltid hålla en mil över oavsett vilken förstoringsgrad man ligger på.
Det man bortser från i detta resonemanget är att när man ligger på en låg förstoring hos ett FFP sikte är att avståndet mellan dottarna blir väldigt litet och att man egentligen bara ser ett streck med små prickar på, vilket gör att det i verkligheten inte blir så lätt. Utan när man använder ett FFP sikte så kommer man vilja ligga på en hög förstoring hela tiden för annars blir det svårt att hålla isär dottarna.
Särskilt svårt blir det om man skjuter mot ett mörkt mål med en låg förstoring för då kan det bli riktigt svårt att se riktmedlet om man inte har belysning på siktet.

Så här kan riktmedlet se ut i ett FFP sikte när man justerar förstoringen från x25 ned till x5
Image

(bild taget från finaccuracy.com)

Problemet med att riktmedlet blir för tunt för att användas har givetvis att göra med vilken förstoringsutväxling siktet har. Ligger ett sikte på x3 så kommer inte riktmedlet bli lika tunnt på den lägsta förstoringen som den lägsta förstoringen på ett x5 sikte
De som har mest nytta utav ett FFP sikte som jag ser det är personer som snabbt behöver justera för ett felaktigt träffläge och som skjuter många skott mot målet på en begränsad tid. Sålunda så ser jag ingen större nytta utav FFP sikten för de som tävlar i FT eller som jagar, för där har man bara ett skott på sig och kan inte justera ett felaktigt träffläge.
Jag skaffade ett FFP sikte för att jag skall tävla i fältskytte då man skjuter 6 skott på en minut på ettmål som man inte vet avståndet till. Här är det enormt tidsbesparande med FFP för ser jag att jag ligger ungefär 1.5 mil av åt något håll så vet jag exakt hur mycket jag skall justera för detta. Hade jag haft ett sikte i andra fokalplanet så måste jag först kolla av vilken förstoringsgrad jag ligger på för att räkna ut juseteringen jag skall göra och detta är tidsödslande.
Men likväl om jag däremot använder ett andra fokalplanssikte och hela tiden skjuter på samma förstoring så kan jag lika lätt räkna ut hur mycket jag skall justera där.
Problemet med det sikte jag har är att det är i kategorin 5-25 vilket jag valt för att kunna avståndsbedömma med mildotten så bra som möjligt. Denna förstoringsgraden gör att mitt sikte blir väldigt dåligt för andra applikationer och även om jag kan gå ner till x5 i förstoring så är mitt sikte knappast användbart i det området då riktmedlet blir ultra tunnt samt att jag får en saftig tubeffekt, men med belysning så blir det som ett dåligt rödpunktssikte ungefär.

Sikten i andra fokal planet SFP

Detta är alltså vanliga sikten med icke medförstorande riktmedel. ”nackdelarna” med dessa är att när man justerar antalet mils man skall hålla över eller under ett mål så måste man ta hänsyn till vilken förstoringsgrad man ligger på. Fördelarna är att de ger ett synligt riktmedel oberoende utav vilken förstoringsgrad man ligger på. Skjuter man hela tiden på samma förstoringsgrad så fungerar ett sådant här sikte precis lika bra som ett FFP sikte, eller rättare sagt så blir det ingen skillnad. Dessa siktena är ju då lite tvärt om mot ett FFP, när man siktar på låg förstoring med ett sådant här sikte så blir riktmedlet tjockare i förhållande till det man siktar på i jämförelse när man siktar på målet med en hög förstoring.

Avståndsbedömning med mildot

Att avståndsbedömma med mildot fungerar utmärkt med både icke medförstorande som FFP sikten.
I grunden är ofta mildotsikten gjorda för att användas på x10 i förstoring för då ser man mildottarna i rätt relation eller man får rätt vinkel till ögat. För att man skall kunna avståndsbedömma så gäller det att man vet storleken på målet man siktar på. Sedan så försöker man avgöra hur många dots som målet täcker. Vet man dessa två faktorer så kan man sedan estimera avståndet till målet genom följande formel

(storleken på målet i meter)/(antalet dottar målet täcker)x1000=avståndet till målet i meter

Tittar man sålunda på ett mål som är 1 meter stor och denna täcks utav 1 mil så blir avståndet 1000 meter.
1/1x1000=1000
Det går även att avståndsbedömma på andra förstoringsgrader. Det enda man gör är att man anpassar formeln enligt följande

(storleken på målet i meter)/(antalet dottar målet täcker)xförstoringsgradenx100=avståndet till målet i meter

Det viktiga är dock att man verkligen vet den riktiga förstoringsgraden och inte det som står på förstoringsvredet. Så detta bör man kolla upp.
Men på samma sätt så är det viktigt att kontrollera ett FFP sikte att den verkligen visar en mil på sina olika förstoringsgrader, för är det inte så att 10cm på 10m blir 10mils i siktet så kommer avståndsbedömning bli lika felaktig med detta siktet som med ett andra fokalsplanssikte.
För att kunna avståndsbedömma så effektivt som möjligt så är det fördelaktigt med så hög förstoringsgrad som möjligt, för ju fler mils som man får att täcka målet desto mindre blir felmarginalen i formeln
Att avståndsbedömma med ett FFP sikte fungerar som ett ickemedförstorande sikte som är ställt på x10 så man använder alltid den övre formeln oavsett vilken förstoringsgrad man använder på kikaren
Detta är väldigt fördelaktigt i ett tidsbesparande perspektiv, men du får inte någon mer exaktare avståndsbedömning. Använder man inte en hög förstoringsgrad på dessa så blir det svårt att läsa av exakt hur många mils målet täcker. Skall man använda ett FFP sikte för detta så bör man använda hög förstoring och man bör även använda ett riktmedel som visar halva mils mellan dottarna.
Alltså ett FFP sikte som ligger på x15 i förstoring är inte sämre eller bättre på att avståndsbedömma med mildots än ett andra fokalplanssikte på x15. Fördelen ligger i att man sparar tid för att man får använda sig utav en lättare beräkningsformel. Men om du ställer ned FFP siktet på x10 och gör en avståndsbedömning med den lättare formeln så kommer du inte få ett bättre slutresultat än om du använde siktet i det andra fokalplanet och det stod på x15.
Själv tycker jag inte om huvudräkning så jag programmerade en miniräknare för att bara kunna slå in variablerna i avståndsbedömningsformeln, så för mig så kvittar det om ett sikte är i andra eller första fokalplanet då skillnaden blir att jag får slå in tre variabler istället för två för ett sikte i andra fokalplanet. Detta gäller om jag inte har tidspress vill säga. Har jag tidspress så är FFP siktet överlägset för då behöver jag inte läsa av förstoringsgraden utan bara fokusera på hur stort målet är och hur många mils det täcks utav.
Jag får även en tidsfördel då jag inte behöver räkna om hur många mils eller moa jag skall justera i ett missat skott. Har jag dock gått om tid på mig om jag sitter på banan så är det väldigt lätt att räkna om. Ligger jag en mil fel på x10 i förstoring så klickar jag bara 14 klick med ett sikte som juster 1/4moa. Ligger jag på x20 så justerar jag 7 klick. En förstoring på x30 ger 3.5-4 klick osv.
Så jag anser att man har mest nytta utav ett FFP sikte i tidspressad skytteverksamhetm såsom fältskytte eller den formen som poliser eller militärer håller på med.
Siktet lämpar sig inte speciellt bra för FT i mina ögon då man enbart har ett skott på sig, och inte behöver justera för ett andra skott
Jag hade heller inte valt ett sådant här sikte om min huvuduppgift var jakt för riktmedlet blir alldeles för smalt på en låg förstoring och sitter man i dåligt ljus och skall sikta på ett mörkt mål så blir det i stort sett omöjligt att använda siktet om man inte har belysning på det.

Sammanfattning

FFP-sikten


Fördelar
• Visar samma vinkel till målet via mildotsen oavsett förstoring
• Klickjusteringar blir samma oavsett förstoringsgrad
• Enklare avståndsbedömningsformel
Nackdel
• Riktmedlet blir smalt och otydligt på en låg förstoring

SFP-sikten

Fördelar
• Man får ett riktmedel som fungerar i alla förstoringsgrader
Nackdelar
• Mer omständig avståndsbedömningformel
• Mer tidsödande att jobba med

Vänliga hälsningar
/Scratch

edit
Jag ber om ursäkt för att det är lite rörigt, skall försöka strukturera upp det mera så småningom

User avatar
martinw
Entusiast
Posts: 300
Joined: Sun Oct 09, 2005 4:30 pm
Location: Göteborg
Contact:

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by martinw » Sat Feb 06, 2010 9:41 pm

Bra sammanfattning av ffp/sfp :up

En stor fördel med vanligt sfp och avståndsbedömning är ju att man kan justera förstoringen tills målet täcks av ett heltal mildottar, för att sedan kolla förstoringsgrad/antal dottar i en tabell och avläsa avståndet till målet.
Detta fungerar ju förstås inte med ffp, där får du alltid uppskatta att målet är ex 3,4 mildot högt.

Jag tycker ffp är överskattat, ser bara en fördel i att det går "snabbt" att omvandla felträffen i antal mildot oavsett förstoring. Jag är sällan intresserad av att ha bråttom och samtidigt ändra förstoring.
Det bygger dessutom på att man ser var skottet tog, något man i verkligheten bara gör på vitt ppper och korta avstånd.

Innan jag började klicka på höjdratten hade jag hållaövertabeller för två förstoringar, typiskt det största jag sköt på (24x), samt något lägre (10x) för dom riktigt korta målen.

Jag har testat sk. bracketing, att avståndsbedömma med mildot, det är hopplöst svårt.
Man gissar bättre än de siffror jag fick fram i skogen...

Jag förenklar så mycket som möjligt i mitt skytte, avståndsbedömma optiskt och sedan klicka är min melodi.

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by scratch » Sun Feb 07, 2010 1:49 am

hehe borde väl egentligen ringa dig och snacka ut. Men när det kommer till att använda sig utav en tabell för att räkna ut avståndet så är faktiskt FFP bätte än ett SFP sikte (i mina ögon), av den anledningen att man enbart behöver göra en tabell när man använder FFP,eller en "avståndsbedömningsmatris" där man har storleken på målet som en som en variabel och antal mildots som den andra variabeln. Använder man ett sikte i andra fokalplanet så måste man ha en tredimensionell matris som man jobbar med, eller flera två variabels matriser för varje storlek per mål som man skjuter på. Tre dimensionella matriser är ju ganska sega att bära med sig i fickan så då tycker jag att det lättaste är att gå rätt på någon utav formlerna och antingen använda huvudräkning eller miniräknare för att kalkylera avståndet.
Skall man hålla på med huvudräkning för att estimera avstånd är klart ett FFP sikte att föredra, men i och med att jag inte gillar att hålla på med huvudräkning eller kolla i tabeller så är det lättaste att bara programera en miniräknare med godtycklig formel så slipper man bära med sig en massa kalkylblad för olika storlekar på mål, och då kvittar det om man använder ett FFP eller ett SFP sikte ;)

User avatar
max54
Airgun Pro (light)
Posts: 1665
Joined: Wed Feb 28, 2007 11:21 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by max54 » Sun Feb 07, 2010 9:17 am

Eller så köper man en avståndsmätare och har i fickan. Fast det går ju inte i era tävlingar kanske. För mig funkar det utmärkt för jag skjuter bara ekollon och kottar.

Jag försökte minnas formlerna i inläggen ovan men det var bara att ge upp... :cry:
Feinwerkbau 300s Match
Theoben Eliminator .25
Theoben SLR98 .22
BSA Lonestar .25
Zoraki .177
Hw30s .20
FX Independence .22
FX Verminator .22

User avatar
Grövsten
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6406
Joined: Mon Mar 24, 2008 6:40 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by Grövsten » Sun Feb 07, 2010 10:55 am

Hahaha.. Ja jag gör ungefär som Max54.. Bedömer avståndet med ögonen..räknar ut i huvudet hur mycket över/under jag får sikta... :D (har även en avståndsmätare som jag kan kolla mig själv med)
# Ett antal olika luftvapen...

"Homo homini lupus" - Den ena människan är varg mot den andre...
Hellre en dag som varg - än 1000 år som får

User avatar
RoLig
Airgun Pro (light)
Posts: 1001
Joined: Sun Sep 25, 2005 1:40 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by RoLig » Sun Feb 07, 2010 11:41 am

Helt klart....antingen bedömmer man manuellt med ögonen....eller också med avståndsmätare!..allt annat är stenålder! ;)

Men nu var det ju inte det tråden handlade om :oops: ....mycket bra redogörelse om skillnaden mellan FFP o SFP!!
http://s1.postimage.org/ju91i.jpg
PLVK Piteå Luftvapen Klubb

User avatar
Erik
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6649
Joined: Tue Aug 21, 2007 1:57 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by Erik » Sun Feb 07, 2010 12:26 pm

Riktigt bra skriver scratch :D

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by scratch » Sun Feb 07, 2010 1:06 pm

hehe jo att skaffa sig en avståndsbedömmare är helt klart det smartaste sättet om man vill veta hur långt bort ett ekollon eller en älg är ;)
Det andra alternativet är ju att göra det optiskt och sedan så kan man göra det med mildotten. Det svåra med att göra en avståndsbedömning med mildot är att hålla riktmedlet still över målet, darrar man lite så tycker iallafall jag att det blir sjukt svårt att läsa av.

För FT så tycker jag att det är lättare att göra det optiskt ut till 50 meter, men efter detta så kan man i stort sett inte avståndsbedömma speciellt exakt längre. Då är en mildot avläsning jätte bra att göra för om man har en stor förstoringsgrad på sitt sikte så kan man få en betydligt bättre avläsning än den optiska avståndsbedömningen. Men en optiskt avståndsbedömning är bättre tycker jag för där behöver man inte hålla still kikaren på samma sätt, utan man kör bara tills man får en skarp bild i kikaren.

Att avståndsbedömma med mildot gör sig egentligen bäst då man skjuter på över 100 meter för där blir avstånden väldigt svåra att bedömma med ögonen. Jag kan iallafall inte se skillnad mellan 300 eller 400 meter, utan för mig blir det bara begreppet "långt"

Skall man tävla i FT så hade jag satsat på ett högförstorande sikte, Vill man ha ett sikte som är mindre men ändå vill kunna ha en chans att avståndsbedömma så måste man ha någon form utav mildot/moadot. Skall man inte tävla så hade jag gått på någon form utav allroundkikare och sedan skaffat mig en avståndsmätare. Skall man skjuta på väldigt långa avstånd +300 meter (och man inte får använda en avståndsmätare) så skulle jag satsa på ett högförstorande sikte med mildot/moadot.

Skjuter man utan tidspress så hade det blivit en vanlig SFP kikare, och om det finns en tidsfaktor i skjutandet så hade jag gått på en FFP kikare. Typ sådär ;)

Rolig & Erik
Kul att höra att ni uppskattar min recension eller vad man skall säga :)

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by scratch » Sun Feb 07, 2010 2:43 pm

Här är en väldigt bra film utav Thomas Haugland som bland annat har skrivit artiklar i VT om långhållsskytte. Filmen går igenom hur ett first focal plane fungerar på ett väldigt klart sätt. Fast är man inte van vid att räkna klicks så kanske det kan vara lite svårt att hänga med.

http://www.youtube.com/user/sierra645#p ... FqmuvRKn84" onclick="window.open(this.href);return false;

User avatar
Per-Erik
Hängiven
Posts: 563
Joined: Tue Aug 01, 2006 6:47 pm
Location: Sveg/Härliga Härjedalen

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by Per-Erik » Mon Feb 08, 2010 2:33 pm

Att tänka på när man jämför sikten är att det minsta glapp/ocentrering i zoomdelen visar sig som ändrat träffläge när man byter förstoringsgrad på ej medförstorande sikten.
Det kan inte hända på sikten som är medförstorande (eftersom zoomdelen förstorar både riktmedel och målbild).

MVH/Per-erik
4.4 mm Luft
.177 Luft
.20 Luft
5.4 mm Luft
.22 Luft
.25 Luft
10 mm Luft
.220 Swift
.30-06 Springfield
8*58 RD
.357 Magnum
.45-70 Government
Kal 12

User avatar
Silwer
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 8327
Joined: Sun Aug 27, 2006 7:50 pm
Location: NordUppland

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by Silwer » Mon Feb 08, 2010 3:05 pm

Jo, jag vet inte om någon menade att FFP var överlägset på nåt sätt ens i tråden om det siktet som bla. jag har.?

När jag ska köpa ett sikte med hög förstoring så blir det ju ett sikte av vanlig typ.

Men FFP är ju inte negativt i sig, det är väl mest det att de siktena kostar mer än de billigaste grejorna.

Det är ju inte så utbrett bland lågprismärkena direkt.

Det är inget jag känner att jag måste ha, men det är ju alltid kul att testa nåt helt annat, och det fungerar som sagt, jag har ju alltid varit en sån som beräknar på en höft hur mycket över jag ska hålla annars.
Att jag skulle ha med mig avståndsmätare och en massa sånt junk finns inte på kartan, så lite elände som möjligt är min melodi.

Det jag ser som sämst på just det Falcon jag har är att det är väldigt svårt att avståndsbedömma med, dvs det är klart nästan hur än man gör, jag är van med pllxjutering som märks lite mer.

Nackdel 2 är att själva huset som rymmer grejorna blir större än på ett konventionellt zoomsikte, och tyngre relativt sett.
Image

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mildot

Post by scratch » Mon Feb 08, 2010 6:46 pm

Per-Erik wrote:Att tänka på när man jämför sikten är att det minsta glapp/ocentrering i zoomdelen visar sig som ändrat träffläge när man byter förstoringsgrad på ej medförstorande sikten.
Det kan inte hända på sikten som är medförstorande (eftersom zoomdelen förstorar både riktmedel och målbild).

MVH/Per-erik
Det där hade jag faktiskt inte tänkt på. Helt klart en fördel hos FFP sikten. Jag får ta och lägga till det på bonussidan :up
Det första man annars får kontrollera när man köper ett SFP sikte är ju just det att det inte ändrar träffläge över de olika förstoringarna. Hittills så har jag faktiskt inte varit med om det dock, men det kan ju klart inträffa :)
Silwer wrote:Jo, jag vet inte om någon menade att FFP var överlägset på nåt sätt ens i tråden om det siktet som bla. jag har.?

När jag ska köpa ett sikte med hög förstoring så blir det ju ett sikte av vanlig typ.

Men FFP är ju inte negativt i sig, det är väl mest det att de siktena kostar mer än de billigaste grejorna.

Det är ju inte så utbrett bland lågprismärkena direkt.

Det är inget jag känner att jag måste ha, men det är ju alltid kul att testa nåt helt annat, och det fungerar som sagt, jag har ju alltid varit en sån som beräknar på en höft hur mycket över jag ska hålla annars.
Att jag skulle ha med mig avståndsmätare och en massa sånt junk finns inte på kartan, så lite elände som möjligt är min melodi.

Det jag ser som sämst på just det Falcon jag har är att det är väldigt svårt att avståndsbedömma med, dvs det är klart nästan hur än man gör, jag är van med pllxjutering som märks lite mer.

Nackdel 2 är att själva huset som rymmer grejorna blir större än på ett konventionellt zoomsikte, och tyngre relativt sett.
Jag var aldrig ute efter att dissa falcon menace i din tråd, utan ville bara diskutera FFP sikten som jag tycker både har fördelar och nackdelar ;) Jag har själv ett och jag gillar det, men jag stör mig en hel del på att det knappt blir användbart i de lägre förstoringarna så att säga.

Det är alltid kul att testa sikten förövrigt, även om det blir svårt att få ekonomi i det hela.

Det tråkiga med många FFP sikten är ju tyvärr är det egentligen bara är Falcon som säljer dem till bra priser. Skall man köpa en Schmidt&Bender, Premier Reticles, Nightforce eller dylikt så får man punga upp en hel del. Nu verkar det dock som att Bushnell skall börja göra en i 4200 serien som även är belyst.
http://www.opticsplanet.net/bushnell-6- ... mil-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite märkligt dock att inte denna modelen finns med på bushnells hemsida. :?

User avatar
muscle man
Hängiven
Posts: 772
Joined: Wed May 02, 2007 3:49 pm
Location: gagnef/Dalarna

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by muscle man » Mon Mar 14, 2011 7:54 pm

Super bra tråd Scratch :up

Blir deffinetivt ett ffp sikte när jag ska skaffa ett nytt..Är väldigt sugen på en falcon :D
Weihrauch HW80K .22
Feinwerkbau 300S universal

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by scratch » Mon Mar 14, 2011 8:25 pm

Tack så mycket! :)

Om du är beredd att betala lite mera så kan det vara värt att kolla in Vortex Viper PST som kommer med en FFP modell i 7000 kronors klassen. Den kommer ha rejält med justermån, Mil/mil klicks, bra belyst riktmedel samt zerostop och blir sålunda sjukt prisvärd med tanke på egenskaperna den har. Men det handlar ju lite om vad man skall ha den till också, och är det främst luftgevärsskytte så kanske du inte skall satsa på den då parallaxen enbart går ned till 25 meter. Klart värt att kolla in dock, och den kan nog bli en hård konkurrent till Nightforce om glaset är tillräckligt bra. ;)

User avatar
Peter
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6947
Joined: Sun Aug 12, 2007 12:41 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Peter » Mon Mar 14, 2011 8:29 pm

muscle man wrote:...Är väldigt sugen på en falcon :D
Tror INTE att du kommer att bli missnöjd om du slår till på ett, har själv ett 4-14x44 som jag är vansinnigt nöjd med :up
Tänk bara på att dom är ganska tunga.

http://www.snipercentral.com/menace4.htm

User avatar
muscle man
Hängiven
Posts: 772
Joined: Wed May 02, 2007 3:49 pm
Location: gagnef/Dalarna

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by muscle man » Mon Mar 14, 2011 8:35 pm

Scratch..Skulle vart bra om paralaxen är ner till säg 10-15 meter. kanske lite över min prisklass men ska kika på det :D

Peter..tror åxå jag kommer bli nöjd.jag har ett simalux gold edition 8-32x50 så viktmässigt kommer jag nog inte bli så förvånad:P
Weihrauch HW80K .22
Feinwerkbau 300S universal

Aleks
Intresserad
Posts: 180
Joined: Thu Mar 16, 2006 12:58 pm
Location: Sweden

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Aleks » Mon Mar 14, 2011 9:19 pm

Köpte själv ett Menace 4.5-18x56 IR häromdagen, är toknöjd!

User avatar
Peter
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6947
Joined: Sun Aug 12, 2007 12:41 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Peter » Mon Mar 14, 2011 9:22 pm

Aleks,

Hittar inte det på Falcons sida, är det ett FFP ?

Edit: sorry såg nu att du skrivit IR :oops:

Aleks
Intresserad
Posts: 180
Joined: Thu Mar 16, 2006 12:58 pm
Location: Sweden

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Aleks » Mon Mar 14, 2011 9:25 pm

De är ett av dom äldre, utan FFP =)

User avatar
Peter
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6947
Joined: Sun Aug 12, 2007 12:41 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Peter » Mon Mar 14, 2011 9:28 pm

ok :)

jodre
Hängiven
Posts: 587
Joined: Fri Jan 30, 2009 8:46 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by jodre » Mon Mar 14, 2011 9:43 pm

Förlåt om alldeles för OT men på tal om Falcon, någon som vet när man
kan lägga vantarna på ett T-50? har ju iofs inte medförstorande riktmedel
men jag är grymt sugen på ett och tror det kommer avståndsmäta optiskt
bättre än vad jag har nytta av ett medförstorande.

User avatar
Peter
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6947
Joined: Sun Aug 12, 2007 12:41 am

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Peter » Mon Mar 14, 2011 9:55 pm

jodre,

Står med som upcoming på denna sidan, skicka ett mail och fråga :)

http://www.mwm-trading.com/Accessories.html

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by scratch » Mon Mar 14, 2011 10:07 pm

Personligen har jag inte haft så stor framgång med Falcon siktena :( Optiskt så har de varit sådär, stor tubeffekt när man vrider ned förstoringen samt att ögonavståndet varierade kraftigt mellan olika förstoringar.
Tyvärr inget jag själv hade rekomenderat. Vissa säger att de är bra, och det kan ju vara så och att jag bara haft otur med mina. :(

User avatar
muscle man
Hängiven
Posts: 772
Joined: Wed May 02, 2007 3:49 pm
Location: gagnef/Dalarna

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by muscle man » Wed Mar 16, 2011 6:17 pm

Scratch. jaha va tråkigt..Hur många har du ägt,vilka modeller?..har läst runt att dom ska vara bra,men när du säger sådär så blir man ju lite fundersam..
Weihrauch HW80K .22
Feinwerkbau 300S universal

User avatar
scratch
Airgun Pro (light)
Posts: 1585
Joined: Fri Aug 29, 2008 11:59 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by scratch » Wed Mar 16, 2011 6:38 pm

jag har haft två ett skickade jag tillbaka till opticswarehouse och det som jag fick tillbaka sålde jag sedan, för den var lika dålig, eller lika irriterande för mina ögon. Jag har för mig att det var ett falcon menace 4.5-18x56, kommer dock inte ihåg om det var FFP eller inte, men ögonavståndet ändrade sig något djävulskt på olika förstoringar, så jag klarade inte av det. Det är irriterande om man skall behöva ändra huvudposition bara för att man ändrar föstoringsgrad.

User avatar
Silwer
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 8327
Joined: Sun Aug 27, 2006 7:50 pm
Location: NordUppland

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Silwer » Wed Mar 16, 2011 7:08 pm

Jag är nöjd med min ett Menace 4-14X44 FFP.

En dålig sak är dock att är det mörk bakgrund där man skjuter ser man inte dottarna på låga förstoringar då ju mildotsen är medförstorande på sånna här sikten.

Funktionen är kanske överkurs, men funkar faktiskt, inga omräkningar osv utan ändra förstoring bara skottet tar där det borde.

Dålig sak 2 med mitt är att det är väldigt skottfast så det väger en hel jäkla del särskilt då med FFP som tar mer utrymme och vikt, jag har min på ett PCP så jag behöver inte skottfasthet för en studsare vilket är vad den verkar vara dimensionerad för.

En sak till, olika förstoringar och olika optiköppningar kan säkert variera i kvaltet.
Annars gäller japanska linser, kinatub och övrigt och slutkontroll i UK.
Image

User avatar
muscle man
Hängiven
Posts: 772
Joined: Wed May 02, 2007 3:49 pm
Location: gagnef/Dalarna

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by muscle man » Sat Mar 19, 2011 9:56 pm

Silwer..Aha intressant, verkar vara en sjysst funktion med FFP tycker jag,tack för tipsen alla :up
Weihrauch HW80K .22
Feinwerkbau 300S universal

User avatar
snajper
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 5254
Joined: Tue Sep 21, 2010 5:33 pm

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by snajper » Thu May 26, 2011 9:03 pm

Silwer wrote:Jag är nöjd med min ett Menace 4-14X44 FFP.
Den kikaren verkar ju vara intressant, dyr förståss? Går det hitta kina kopior på detta tro? Och kanske med lite större förstoring.
/_////////______/
..)´´´(_(__)/
./_¤_/
/___/

User avatar
Simon
Airgun Pro (light)
Posts: 1133
Joined: Wed Nov 29, 2006 7:47 pm
Location: Stugun, Jämtland

Re: FFP-sikten VS. SFP-sikten samt avståndsbedömning med mil

Post by Simon » Fri May 27, 2011 11:11 pm

snajper wrote:
Silwer wrote:Jag är nöjd med min ett Menace 4-14X44 FFP.
Den kikaren verkar ju vara intressant, dyr förståss? Går det hitta kina kopior på detta tro? Och kanske med lite större förstoring.
Ca £250 från opticswarehouse.co.uk
Finns även me 5,5-25x50

Post Reply

Return to “Riktmedel”